in Search
Latest post 01-11-2012 2:13 PM by beomul. 0 replies.
Page 1 of 1 (1 items)
Sort Posts: Previous Next
  • 01-11-2012 2:13 PM

    BV7-40 MkIV Bluray vraagje

    Heb een paar Blurays waarbij gedurende de gehele film linksboven de tekst "bonus view" geprojecteerd blijft staan.

    Het lukt mij niet om dit weg te krijgen. Dit ligt niet aan de Bluray want op mijn PC heb ik dit probleem niet.

    Heeft iemand dit ook ervaren en zo ja, (indien van toepassing) hoe heb je dat dan op gelost?

Page 1 of 1 (1 items)
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
Beoworld Security Certificate

SSL