in Search

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
All Tags » HDR1 (RSS)
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Re: HDR1

    Hello, Op de AV 1 ingang van mijn MX7000 heb ik de HDR1 aangesloten, met op de AUX ingang de V8000. De AV2 ingang is bestemt voor de DVD. VTAPE groen knop, HDR1 werkt VTAPE oranje knop, V8000 werkt DVD knop, DVD1 werkt Helemaal prima, maar nu, van uit de link kamer (Slaapkamer) wil ik de HDR1, V8000...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by Ploeg on 07-01-2010
  • HDR1

    Geachte, Ik heb sinds kort een HDR1, voor die tijd had ik een V8000 video. Deze laatste kon ik aanroepen via de masterlink in mijn linkkamer met de beelden kwamen dan door op de mx 4002. Met de HDR1 lukt dat niet, weet iemand hoe ik de beelden van de HDR1 op de linkkamer kan ontvangen? Janwillem
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by Ploeg on 06-25-2010
Page 1 of 1 (2 items)
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
Beoworld Security Certificate

SSL